Summa sidvisningar

2013-05-01

Att 1:a maja


Från klarblå himmel – liksom förklarande – lyser den efterlängtade solen. De röda flaggorna smattrar i vinden och blåsorkestern ljuder över torget. De oklanderligt vita handskarna och de blankborstade skorna. Det här är min vårhälsning. Det här är mitt firande.

Kamrater. Unga och gamla. Tillsammans rättar vi in oss för att marschera. För att demonstrera. För att låta rösterna från de som kommit före oss höras, ännu en gång. För att hedra kampen de kämpade, så långt innan vi andra ens fanns. För att de riskerade sina liv i tidigare tåg. Därför vill jag hedra dem. Och kampen – som fortfarande lever.

De har givit oss så mycket som vi i dag betraktar som rättigheter: lön för utfört arbete, anställningstrygghet, rätt att strejka, betald semester. Och någonstans har vi förletts att tro att dessa rättigheter aldrig kan tas ifrån oss. Vi har blivit lurade medmänniskor. Ty vi måste fortsätta vara vaksamma, fortsätta kampen. För allt vad vi vunnit kan tagas ifrån oss.

I vinden, bredvid smattrande röda fanor, fylls mina ögon med tårar. För solidariteten dessa dåtida kämpar kände med nutidens kamrater finns ingen motsvarighet till. Vi har blivit alltför bekväma, alltför osolidariska. Och tror att allt kommer av intet. Så är det inte. Så jag slappnar av i min knutna näve och klarnar min strupe. Så sjunger jag: 


Arbetets söner
text: Henrik Menander
musik: Nils P. Möller

Arbetets söner sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: "Bed och försaka!"
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!

Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod  
kampen med glödande känslor och mod.
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
fältropet genom nationerna går:
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!


Ett fyrfaldigt leve för 1:a maj! Hipp, hipp, hurra, hurra, hurra, hurra!!!

1 kommentar: